دستگاه چاپ پارچه سفره سنتی

دستگاه چاپ پارچه سفره سنتی آمل خیابان طالب آملی دریای 79 پلاک 9 کارگاه فنی روشن هوشنگ فنائیان 09120067890 09118117400 01143234771 01143086630