پیگمنت چاپ سیلک

پیگمنت چاپ سیلک رنگ مخصوص چاپ پارچه با سیستم چاپ سیلک پنوماتیک و برقی و دستی سازنده انواع دستگاه چاپ سیلک و مواد اولیه رنگ چاپ سیلک 09120067890 09118117400 01143234771 01143086630 آمل خیابان طالب آملی دریای 79 پلاک 9 کارگاه فنی روشن هوشنگ فنائیان