دستگاه تپه زنی

دستگاه تپه زنی 09120067890 دستگاه پته زنی لباس بلوچی و کرمانی به روش چاپ سابلیمیشن ابتدا طرح روی کاغذ چاپ شده و بعد با پرس حرارتی سابلیمیشن طرح و رنگ از روی کاغذ به پارچه منتقل می شود [caption id="attachment_995" align="alignnone" width="228"]دستگاه پته زنی لباس بلوچی دستگاه پته زنی لباس بلوچی[/caption] [caption id="attachment_589" align="alignnone" width="300"]دستگاه چاپ سابلیمیشن دستگاه چاپ سابلیمیشن[/caption]