دستگاه چاپ پارچه شال کردی

دستگاه چاپ پارچه شال کردی دستگاه چاپ پارچه آمل خیابان طالب آملی دریای 79 پلاک 9 کارگاه فنی روشن هوشنگ فنائیان 09120067890 09118117400 01143234771 01143086630